Home » photogallery » business »সোণ ৪৭ টকা বৃদ্ধি, ৰূপৰ মূল্য ৪৯৬ টকা বৃদ্ধি ! শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক ...

সোণ ৪৭ টকা বৃদ্ধি, ৰূপৰ মূল্য ৪৯৬ টকা বৃদ্ধি ! শেহতীয়া হাৰ পৰীক্ষা কৰক ...

শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ বজাৰত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৪৭ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫০,৭২৯ টকা হয়। দিল্লী বজাৰত ৰূপৰ মূল্যও ৪৯৬ টকা বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৫৩,৪২৯ টকা হৈছে। 

শেহতীয়া বাতৰি