Home » photogallery » business »Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

যদি আপুনি সোণ বা ৰূপ কিনিব বিচাৰে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। দৰাচলতে, বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় বুলিয়ন বজাৰত সোণ আৰু ৰূপৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে। বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত (Gold Price Today) ৩২ টকাহ্ৰাস হৈ ৫২,২২৪ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি