Home » photogallery » business »Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: ভাল খবৰ, আকৌ সোণৰ দাম কমিল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ বজাৰত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫০,৬১৬ টকা হয়, ৩০৩ টকা হ্ৰাস হয়। একে সময়তে, ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ২৭ টকাবৃদ্ধি হৈ ৫৭,৪৫৭ টকা হয়।

শেহতীয়া বাতৰি