Home » photogallery » business »Gold Price Today: পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম, কিন্তু ৰূপৰ দাম বাঢ়িল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম, কিন্তু ৰূপৰ দাম বাঢ়িল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীত সোমবাৰে সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১০৫ টকা হ্ৰাস হয়। আজি ই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫০,৮৮৯ টকাত উপনীত হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি