Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

সোমবাৰে দিল্লীৰ বজাৰত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫২,৮২২ টকা হৈছে,  ৬১ টকা হ্ৰাস পাইছে। ৰূপো প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১৪৬ টকা হ্ৰাস হৈ ৬১,৮৫৫ টকা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি