Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

সোমবাৰে দিল্লীৰ বজাৰত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫১,৬২৫ টকালৈ বৃদ্ধি হয়, ৫৪৩ টকা হ্ৰাস হয়। ৰূপো প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ২,১২১ টকা হ্ৰাস হৈ ৫৯,৭২৫ টকা হৈছে। 

শেহতীয়া বাতৰি