Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

মঙলবাৰে, সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পায়। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) আজি ২০৫ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৭৩৩ টকা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি