Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

মঙলবাৰে, সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পায়। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) আজি ২০৫ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৭৩৩ টকা হৈছে।