Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১৯৫ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৭২৩ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। ৰূপো ৮৬৩ টকা হ্ৰাস হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৫২,৮১৯ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। 

শেহতীয়া বাতৰি