Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

২৪ কেৰেট সোণৰ ভৱিষ্যত মূল্য আজি প্ৰতি দহ গ্ৰামত (Gold Price Today) ০.০১ শতাংশ হ্ৰাস হৈ ৫১,১৫৭ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। 

শেহতীয়া বাতৰি