Home » photogallery » business »Cooking Oil Price: মাহটোৰ আৰম্ভণিতে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে ভাল খবৰ, ৰন্ধন তেলৰ মূল্যত এক বাম্পাৰ হ্ৰাস ...

Cooking Oil Price: মাহটোৰ আৰম্ভণিতে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে ভাল খবৰ, ৰন্ধন তেলৰ মূল্যত এক বাম্পাৰ হ্ৰাস ...

খাদ্য সচিব সুধাংশু পাণ্ডেয়ে খাদ্য তেল উৎপাদক কোম্পানীসমূহৰ সৈতে এখন বৈঠকত কয় যে এতিয়া বিশ্ববজাৰত পাম তেল আৰু অন্যান্য তেল কোম্পানীৰ মূল্যত যথেষ্ট হ্ৰাস হৈছে, সেয়েহে তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে যে তেলৰ মূল্য তৎক্ষণাৎ হ্ৰাস কৰিব লাগে৷ তেওঁ লগতে নিৰ্দেশ দিয়ে যে সমগ্ৰ দেশতে ৰন্ধন তেলৰ মূল্য সমান কৰিব লাগে৷

শেহতীয়া বাতৰি