உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Price of Cooking Oil: মোডী চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ! খোৱা তেলৰ মূল্য বৃ্দ্ধিৰ ওপৰত শেহতীয়া আপডেট কি ?

    Price of Cooking Oil: মোডী চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ! খোৱা তেলৰ মূল্য বৃ্দ্ধিৰ ওপৰত শেহতীয়া আপডেট কি ?

    Edible Oil Price: যিধৰণে ৰন্ধন তেলৰ মূল্য বাজেটৰ বাহিৰলৈ গৈ আছে, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী অধিকচিন্তিত হৈ পৰিছে।