உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Post Officeৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰিলে প্ৰতিমাহে বাম্পাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে ! আপুনি আৰম্ভণিতে মাত্ৰ ৫ হাজাৰ টকা বিনিয়োগ কৰিব লাগিব...

    Post Officeৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰিলে প্ৰতিমাহে বাম্পাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে ! আপুনি আৰম্ভণিতে মাত্ৰ ৫ হাজাৰ টকা বিনিয়োগ কৰিব লাগিব...

    Post office Franchise: আপুনি ডাকঘৰ খুলি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। ডাকঘৰৰ পৰা দুটা প্ৰকাৰৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি আছে। ইয়াত প্ৰথম ফ্ৰেঞ্চাইজি আউটলেট আৰু দ্বিতীয় ডাক এজেণ্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি আছে। ফ্ৰেঞ্চাইজিটো ল'বলৈ আপুনি মাত্ৰ ৫০০০ টকা খৰচ কৰিব লাগিব। আপুনি ফ্ৰেঞ্চাইজি পোৱাৰ পিছত কমিছনৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে।