உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »চৰকাৰৰ পৰা ৯০% ৰাজসাহায্যৰে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক, প্ৰতি মাহে ২ লাখ টকালৈকে লাভ কৰক...

    চৰকাৰৰ পৰা ৯০% ৰাজসাহায্যৰে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক, প্ৰতি মাহে ২ লাখ টকালৈকে লাভ কৰক...

    Goat farming business: ছাগলী প্ৰতিপালন ব্যৱসায় আঁচনি হৈছে এক অতি লাভজনক ব্যৱসায় (Profitable business) আৰু ভাৰতৰ লোকসকলে ছাগলী পালন (goat rearing) ব্যৱসায়ৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ (Earn money) উপাৰ্জন কৰি আছে।