உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Business: চাকৰিৰ চিন্তা ত্যাগ কৰক আৰু ২ লাখ টকাৰে আমূলৰ সৈতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক ! প্ৰতি মাহে ৫ লাখ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰক, কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে জানি লওক...

    Business: চাকৰিৰ চিন্তা ত্যাগ কৰক আৰু ২ লাখ টকাৰে আমূলৰ সৈতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক ! প্ৰতি মাহে ৫ লাখ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰক, কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে জানি লওক...

    Business Idea: আমি আপোনাক এটা ব্যৱসায়ৰ (Business idea) বিষয়ে কৈছোঁ য'ত আপুনি একো মূলধন নোহোৱাকৈ (How to start own business) আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰতি মাহে ডাঙৰ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে (Earn money)। আজিৰ সময়ত বহুতো কোম্পানী আছে যিয়ে ফ্ৰেঞ্চাইজি আগবঢ়াই আছে।