உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »মৃতকৰ দাঁত, চুলি, অৱশেষৰ পৰা আঙুঠি, ব্ৰেচলেট আদি বিভিন্ন গহনা ! এই মহিলাগৰাকীয়ে এনে গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ ভাল পায় আৰু বিক্ৰী কৰে...

    মৃতকৰ দাঁত, চুলি, অৱশেষৰ পৰা আঙুঠি, ব্ৰেচলেট আদি বিভিন্ন গহনা ! এই মহিলাগৰাকীয়ে এনে গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ ভাল পায় আৰু বিক্ৰী কৰে...

    ২৯ বছৰীয়া জেকি উইলিয়ামছ গ্ৰেভ মেটালাম জুৱেলাৰৰ গৰাকী। তেওঁ আঙুঠি, ব্ৰেচলেট আৰু নেকলেস তৈয়াৰ কৰে মৃতকৰ দাঁতৰ পৰা আৰু বিক্ৰী কৰে। কিছুমান গহনাত মানুহৰ অৱশেষ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। (Image: Jacqui Williams / SWNS)