உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Amazon India | CAIT Nationwide Protest: অনলাইনত গাঞ্জা, বোমাত ব্যৱহৃত পদাৰ্থ বিক্রী কৰিছে আমাজনে! দেশৰ ৫০০ জিলাত আমাজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ

    Amazon India | CAIT Nationwide Protest: অনলাইনত গাঞ্জা, বোমাত ব্যৱহৃত পদাৰ্থ বিক্রী কৰিছে আমাজনে! দেশৰ ৫০০ জিলাত আমাজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ

    এইবাৰ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছ কনফেডাৰেচনৰ ব্যৱসায়ীসকলে আমাজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে (CAIT) (Amazon India | CAIT Nationwide Protest)।