உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »7th Pay Commission: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে দীপাৱলীত ২,১৮,২০০ টকা লাভ কৰিব! সম্পূৰ্ণ গণনা বুজি লওক...

    7th Pay Commission: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে দীপাৱলীত ২,১৮,২০০ টকা লাভ কৰিব! সম্পূৰ্ণ গণনা বুজি লওক...

    কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোডী চৰকাৰে দেৱালীৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক (Govt Employees) DA, DR আৰু HRA বৃদ্ধিৰ উপহাৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। কেন্দ্ৰই জুলাইত DA ১৭ শতাংশৰ পৰা ২৮ শতাংশলৈ আৰু HRA ২৪ শতাংশৰ পৰা ২৭ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ DA পুনৰ ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাব।