உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Vaccination Must: ক'ৰোনাই নকৰে কৰুণা, চাপৰ ওপৰত চাপ ! ক'ৰোনা টিকাকৰণ নকৰাৰ বাবে প্ৰতি মাহে ১৫ হাজাৰ টকা জৰিমণা এইসকল কৰ্মচাৰীৰ, যাব পাৰে চাকৰিও...

    Vaccination Must: ক'ৰোনাই নকৰে কৰুণা, চাপৰ ওপৰত চাপ ! ক'ৰোনা টিকাকৰণ নকৰাৰ বাবে প্ৰতি মাহে ১৫ হাজাৰ টকা জৰিমণা এইসকল কৰ্মচাৰীৰ, যাব পাৰে চাকৰিও...

    Corona virus: চাকৰি বচাবলৈ অহা মাহৰ ভিতৰত ক'ৰোনা টিকাকৰণ কৰিব লাগিব।