உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সৈতে জুবিন, গগৈৰ সৈতে কি কথা পাতিলে জুবিনে?

    প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সৈতে জুবিন, গগৈৰ সৈতে কি কথা পাতিলে জুবিনে?

    নগাঁৱত দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে কাঞ্চনজংঘা উপভোগ কৰিবলৈ যোৱা জুবিন গাৰ্গে সাক্ষাৎ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক।