உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »পিন্ধনত লুঙী, গুৱাহাটীৰ শাক পাচলিৰ বজাৰে বজাৰে যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী

    পিন্ধনত লুঙী, গুৱাহাটীৰ শাক পাচলিৰ বজাৰে বজাৰে যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী

    লক ডাউনৰ গইনা লৈ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে শাক-পাঁচলিৰ মূল্য। যাক লৈ ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ