உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »একতা কাপুৰৰ বাসগৃহলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ ক্ষুব্ধ লোকৰ, কি কৰিলে একতাই?

    একতা কাপুৰৰ বাসগৃহলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ ক্ষুব্ধ লোকৰ, কি কৰিলে একতাই?

    হঠাৎ কি জগৰ লগালে একতাই? সম্প্ৰতি একতা কাপুৰে এখন ৱেব ছিৰিজ ‘ভাৰ্জিন ভাস্কৰ ২’ প্ৰযোজনা কৰিছে। য’ত এটা দৃশ্যক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক।