உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »Accident : উদণ্ড ট্ৰাক চালকে মহতিয়ালে কেইবাখনো বাহন, ২০ খন দোকান, ভঙিলে ১৫টা বিদ্যুতৰ খুঁটা। চাওক দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ ফটো...

    Accident : উদণ্ড ট্ৰাক চালকে মহতিয়ালে কেইবাখনো বাহন, ২০ খন দোকান, ভঙিলে ১৫টা বিদ্যুতৰ খুঁটা। চাওক দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ ফটো...

    প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ পথ এটাৰ পিছত আন এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বিস্তৰ ক্ষতি কৰে ট্ৰাকখনে ।