உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »Photo: অশ্ৰু–অঞ্জলিৰে অন্তিম বিদায়, শ্বহীদ জোৱান সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নিজ বাসভৱনত হৃদয়বিদাৰক পৰিৱেশ

    Photo: অশ্ৰু–অঞ্জলিৰে অন্তিম বিদায়, শ্বহীদ জোৱান সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নিজ বাসভৱনত হৃদয়বিদাৰক পৰিৱেশ

    Manipur Ambush: ২০১১ চনত সেনাত যোগদান কৰিছিল সুমনে। তেতিয়াৰ পৰা নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল দেশৰ বাবে। দুখৰ কথা যে আজি চাৰি বছৰ আগেয়ে ২০০৭ চনত সুমনৰ পিতৃকো উগ্ৰপন্থীয়ে ঘৰত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল।