உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »নীলাচলৰ সেউজীয়া বুকুত নিজকে বিচাৰি বিধায়িকা আঙুৰলতা

    নীলাচলৰ সেউজীয়া বুকুত নিজকে বিচাৰি বিধায়িকা আঙুৰলতা

    ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে এগৰাকী মাতৃ আৰু পত্নী হিচাপেও ব্যক্তিগত দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সুচাৰূপে পালন কৰি আহিছে আঙুৰলতাই।