உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ দিনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ঘৰতে কৰিলে যোগ অনুশীলন, Photo

    আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ দিনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ঘৰতে কৰিলে যোগ অনুশীলন, Photo

    ২০২০ বৰ্ষত সকলোৱে ঘৰতে থাকিয়েই পালন কৰিলে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস