உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »Tributes To Deendayal Upadhayaya: পণ্ডিত দীনদয়াল স্মৃতি থলীত জে পি নাড্ডা আৰু ১২ জন মুখ্যমন্ত্ৰী ! উপস্থিত থাকিল পত্নীসহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ...

    Tributes To Deendayal Upadhayaya: পণ্ডিত দীনদয়াল স্মৃতি থলীত জে পি নাড্ডা আৰু ১২ জন মুখ্যমন্ত্ৰী ! উপস্থিত থাকিল পত্নীসহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ...

    মঙলবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চান্দৌলি জিলাৰ বাবে এটা বিশেষ দিন আছিল। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মাৰ্গত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ ১২ জন মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ পত্নী উপস্থিত হৈছিল। উপস্থিত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma) আৰু তেওঁৰ পত্নীও।