உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »Lovlina Borgohain : DSP পদত নিযুক্ত হ’ল লাভলীনা, আপুনি জানেনে লাভলীনাৰ দুই ভগ্নীও নিয়োজিত দেশ সেৱাত?

    Lovlina Borgohain : DSP পদত নিযুক্ত হ’ল লাভলীনা, আপুনি জানেনে লাভলীনাৰ দুই ভগ্নীও নিয়োজিত দেশ সেৱাত?

    DSP পদত যোগদান কৰি লাভলিনাই কয়, "অসমৰ খেলৰ উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। খেলুৱৈসকলক লক্ষ্যত উপনীত কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। অসম আৰক্ষীৰ খেলুৱৈসকলক লগত লৈ আগবাঢ়ি যাম।"