உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »পুনৰ জিলিকিল ৰীমা দাসৰ ‘বুলবুল কেন ছিং’, জাগৰণ ছবি মহোৎসৱত ৰীমা দাসলৈ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা

    পুনৰ জিলিকিল ৰীমা দাসৰ ‘বুলবুল কেন ছিং’, জাগৰণ ছবি মহোৎসৱত ৰীমা দাসলৈ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা

    বিগত বৰ্ষত জাগৰণ ছবি মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰিছিল ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ’–এ।