உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »৫২ বছৰীয়া হ’ল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শুভেচ্ছা জনাবলৈ নিশাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী

    ৫২ বছৰীয়া হ’ল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শুভেচ্ছা জনাবলৈ নিশাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী

    পত্নী, পুত্ৰৰ উপস্থিতিত কেক কাটি জন্মদিন পালন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।