Home » photogallery » assam »Poita Bhat : সাধাৰণ ভাততকৈ বহু গুণ উপকাৰী অসমীয়াৰ প্ৰিয় পইতা ভাত, গৱেষণাইও কৰিলে প্ৰমাণ!

Poita Bhat : সাধাৰণ ভাততকৈ বহু গুণ উপকাৰী অসমীয়াৰ প্ৰিয় পইতা ভাত, গৱেষণাইও কৰিলে প্ৰমাণ!

কেৱল জনবিশ্বাসেই নহয়, এতিয়া গৱেষণাইও প্ৰমাণ কৰিলে যে সাধাৰণ ভাততকৈ পইতা ভাতৰ উপকাৰিতা বেছি।

শেহতীয়া বাতৰি