Home » photogallery » assam »Educational Institutions Guidelines: ৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত আৰম্ভ হ'ব পাঠদান ! কিন্তু Covid Vaccineৰ নূন্যতম এটা Dose লোৱাসকলেহে যাব পাৰিব...

Educational Institutions Guidelines: ৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত আৰম্ভ হ'ব পাঠদান ! কিন্তু Covid Vaccineৰ নূন্যতম এটা Dose লোৱাসকলেহে যাব পাৰিব...

Educational Institutions Guidelines: ৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰথম পৰ্যায়ত স্নাতকোত্তৰ (Post Graduate), স্নাতক (graduate) আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ (HS 2nd Year) পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। 

শেহতীয়া বাতৰি