உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »Happy Birthday Zubeen Garg: আজি ৫০ত ভৰি দিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে...

    Happy Birthday Zubeen Garg: আজি ৫০ত ভৰি দিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে...

    Happy Birthday Zubeen Garg: ১৯৭২ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰৰ দিনটোতে জুবিন গাৰ্গে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। ১৯৯২ চনত জুবিনৰ প্ৰথমটো এলবাম অনামিকা মুক্তি লাভ কৰে। তাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ সংগীত জগতৰ এৰাব নোৱাৰা অংগ হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গ।