உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »ৰাজহুৱা মঞ্চত অভিনেত্ৰীক অশালীন মন্তব্য কৰি বিপদত জুবিন গাৰ্গ, আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত

    ৰাজহুৱা মঞ্চত অভিনেত্ৰীক অশালীন মন্তব্য কৰি বিপদত জুবিন গাৰ্গ, আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত

    এটা ব্যক্তিগত টিভি চেনেলৰ এক এৱাৰ্ড শ্ব’ত অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীক লৈ অশালীন মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ জুবিনৰ বিৰুদ্ধে।