உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »Poita Bhat : সাধাৰণ ভাততকৈ বহু গুণ উপকাৰী অসমীয়াৰ প্ৰিয় পইতা ভাত, গৱেষণাইও কৰিলে প্ৰমাণ!

    Poita Bhat : সাধাৰণ ভাততকৈ বহু গুণ উপকাৰী অসমীয়াৰ প্ৰিয় পইতা ভাত, গৱেষণাইও কৰিলে প্ৰমাণ!

    কেৱল জনবিশ্বাসেই নহয়, এতিয়া গৱেষণাইও প্ৰমাণ কৰিলে যে সাধাৰণ ভাততকৈ পইতা ভাতৰ উপকাৰিতা বেছি।