உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »এজাক সপোন যেন বৰষুণ ! ৰাজ্যবাসীক গেলা গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ আহিব নেকি জাক জাক বৰষুণ ? কি ক'লে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ?

    এজাক সপোন যেন বৰষুণ ! ৰাজ্যবাসীক গেলা গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ আহিব নেকি জাক জাক বৰষুণ ? কি ক'লে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ?

    Rainfall: সাজু হ'বৰ হ'ল অপেক্ষাৰ বৰষুণজাকলৈ... ১০ আগষ্টৰ পৰা ১৪ আগষ্টলৈ অসমৰ কিছু কিছু ঠাইত পাতলীয়া বৰষুণৰ লগতে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভৱনা আছে ।