உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »নৱৰাত্ৰী উপলক্ষে ন–ৰূপেৰে সজাইছে মা–কামাখ্যা দেৱালয়

    নৱৰাত্ৰী উপলক্ষে ন–ৰূপেৰে সজাইছে মা–কামাখ্যা দেৱালয়

    ন–ৰূপেৰে সজাই তুলা হৈছে শক্তিপীঠ মা–কামাখ্যা দেৱালয়। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে নৱৰাত্ৰি! মাৰ আশীৰ্বাদ ল’বলৈ ভক্তৰ সমাগত শক্তিপীঠলৈ