உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »অসুস্থ শহুৰেকক কান্ধত তুলি চিকিৎসালয়লৈ লৈ গ'ল বোৱাৰীয়ে!

    অসুস্থ শহুৰেকক কান্ধত তুলি চিকিৎসালয়লৈ লৈ গ'ল বোৱাৰীয়ে!

    নিহাৰিকাৰ স্বামী তথা থলেশ্বৰ দাসৰ পুত্ৰ চাকৰি সূত্ৰে ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থকাৰ বাবেই বোৱাৰীয়েকে শহুৰেকৰ সমস্ত দায়িত্ব ল’ব লগা হৈছে ৷