Home » photogallery » assam »সীমান্তৰ ৰক্তাক্ত ঘটনাক লৈ শ্বিলঙত মমবাতি প্ৰজ্বলন জনতাৰ

সীমান্তৰ ৰক্তাক্ত ঘটনাক লৈ শ্বিলঙত মমবাতি প্ৰজ্বলন জনতাৰ

অসম–মেঘালয় সীমান্তত সংঘটিত ৰক্তাক্ত ঘটনাত নিহত হৈছিল মেঘালয়ৰ ৫জন লোক।

শেহতীয়া বাতৰি