Home » photogallery » assam »বনভোজৰ বতৰ আহিছে, অসমৰ এইখন বনভোজস্থলীলৈ গৈছেনে? যাক কোৱা হয় উত্তৰ–পূবৰ দ্বিতীয়খন শ্বিলং

বনভোজৰ বতৰ আহিছে, অসমৰ এইখন বনভোজস্থলীলৈ গৈছেনে? যাক কোৱা হয় উত্তৰ–পূবৰ দ্বিতীয়খন শ্বিলং

ভূটান পাহাৰৰ সেউজ সমতলত অৱস্থিত তথা দিৰিং নদীৰ কুলু কুলু শব্দৰে মুখৰিত এই বনভোজস্থলী।

শেহতীয়া বাতৰি