Home » photogallery » assam »জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে অসমীয়া শিল্পী, ৫গৰাকী অভিনেত্ৰীৰ স্পষ্ট বিৰোধ

জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে অসমীয়া শিল্পী, ৫গৰাকী অভিনেত্ৰীৰ স্পষ্ট বিৰোধ

ছাত্ৰসমাজ, শিল্পী–সাহিত্যিক সকলো জাঙুৰ খাই উঠিছে বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে। অসমৰ প্ৰায়সকল শিল্পীয়ে একেমুখে গৰিহণা দিছে কেবক।

শেহতীয়া বাতৰি