உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »BOAT ACCIDENT ASSAM: পলকতে নোহাৱা হৈ গ'ল পৰিমিতা, নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ত্যাগ কৰিলে শেষ নিশ্বাস

    BOAT ACCIDENT ASSAM: পলকতে নোহাৱা হৈ গ'ল পৰিমিতা, নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ত্যাগ কৰিলে শেষ নিশ্বাস

    পৰিমিতাৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাত৷ মনোৰাম দাস আৰু সীমা ৰাণী দাসৰ কন্যা আছিল পৰিমিতা