உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »Happy Birthday: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপজা দিন ! পুৱাই গীৰ্জা আৰু মছজিদত বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থনা ...

    Happy Birthday: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপজা দিন ! পুৱাই গীৰ্জা আৰু মছজিদত বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থনা ...

    প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন (PM Narendra Modi Birthday) ৷ দেশজুৰি বিজেপিয়ে পালন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন ৷ সেৱা আৰু সমৰ্পণৰ মনোভাৱেৰে অসম প্ৰদেশ বিজেপিয়ে ২০দিনীয়াকৈ পালন কৰিছে মোদীৰ জন্মদিন ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে শুকুৰবাৰে পুৱাই পাণবজাৰস্থিত ডন বস্ক' গীৰ্জাত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাই ৷