உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »Assam 2nd Phase Election: পত্নী আইমী বৰুৱাৰ সৈতে ভোটদান কৰিলে জাগীৰোডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পীয়ুষ হাজৰিকাই

    Assam 2nd Phase Election: পত্নী আইমী বৰুৱাৰ সৈতে ভোটদান কৰিলে জাগীৰোডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পীয়ুষ হাজৰিকাই

    অভিনেত্ৰী আইমীয়ে ভোটদান সাব্যস্ত কৰি ফটো উঠা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল।