உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »Assam-Assembly : ভগৱানৰ আশিস লৈ স্বামী আকাশদ্বীপৰ সৈতে পুৱাই ভোটদান কৰিলে আঙুৰলতা ডেকাই, ভোটদান কৰি কি ক’লে বিধায়িকাগৰাকীয়ে?

    Assam-Assembly : ভগৱানৰ আশিস লৈ স্বামী আকাশদ্বীপৰ সৈতে পুৱাই ভোটদান কৰিলে আঙুৰলতা ডেকাই, ভোটদান কৰি কি ক’লে বিধায়িকাগৰাকীয়ে?

    ইপিনে ৮৪ নং বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামনি বৰাই শাৰী পাতি ভোটদান কৰিলে মাজগাঁও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত।