உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »কোৰোণাত আক্ৰান্ত গৰ্ভৱতী মহিলাই জন্ম দিলে এটি পুত্ৰ সন্তান, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত কৰা হ’ল সফল অস্ত্ৰোপচাৰ

    কোৰোণাত আক্ৰান্ত গৰ্ভৱতী মহিলাই জন্ম দিলে এটি পুত্ৰ সন্তান, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত কৰা হ’ল সফল অস্ত্ৰোপচাৰ

    বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ সন্তানটি। নাই কোৰোণাৰ অৱস্থিতি