உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত উদ্ধাৰ হ’ল ৫৬ লাখ টকা, কোনে ৰাখিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন?

    মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত উদ্ধাৰ হ’ল ৫৬ লাখ টকা, কোনে ৰাখিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন?

    উদ্ধাৰ হোৱা টকাখিনি পুৰণি ৫০০ আৰু ১০০০ টকীয়া।