உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • world
  • »
  • এইবাৰ তালিবানৰ সমৰ্থনত পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ শ্বাহিদ আফ্ৰিদী ! সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত Positivity বিচাৰি পাইছে আফ্ৰিদীয়ে...

  এইবাৰ তালিবানৰ সমৰ্থনত পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ শ্বাহিদ আফ্ৰিদী ! সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত Positivity বিচাৰি পাইছে আফ্ৰিদীয়ে...

  পাকিস্তানী ক্ৰিক্ৰেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা অলৰাউণ্ডাৰ শ্বাহিদ আফ্ৰিদীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰিছে তালিবানক। যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে তালিবানী ৰাজক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সময়ত পাকিস্তানী ক্ৰিক্ৰেটাৰগৰাকীৰ এনে আচৰণে স্তম্ভিত কৰিছে বিশ্বৰ জনগণক।

  পাকিস্তানী ক্ৰিক্ৰেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা অলৰাউণ্ডাৰ শ্বাহিদ আফ্ৰিদীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰিছে তালিবানক। যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে তালিবানী ৰাজক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সময়ত পাকিস্তানী ক্ৰিক্ৰেটাৰগৰাকীৰ এনে আচৰণে স্তম্ভিত কৰিছে বিশ্বৰ জনগণক।

  পাকিস্তানী ক্ৰিক্ৰেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা অলৰাউণ্ডাৰ শ্বাহিদ আফ্ৰিদীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰিছে তালিবানক। যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে তালিবানী ৰাজক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সময়ত পাকিস্তানী ক্ৰিক্ৰেটাৰগৰাকীৰ এনে আচৰণে স্তম্ভিত কৰিছে বিশ্বৰ জনগণক।

  • Share this:
  পাকিস্তানী ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা অলৰাউণ্ডাৰ শ্বাহিদ আফ্ৰিদীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰিছে তালিবানক। যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে তালিবানী ৰাজক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সময়ত পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ এনে আচৰণে স্তম্ভিত কৰিছে বিশ্বৰ জনগণক।

  অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বেও আফ্ৰিদীয়ে সুযোগ পালেই তালিবানক পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন কৰিছিল। ২০১৬ চনতে আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা আফ্ৰিদীয়ে শেহতীয়া ভাৱে তালিবানী ৰাজক সকৰাত্মক বুলিও মন্তব্য কৰিছে। আফ্ৰিদীৰ মতে, "তালিবানে মহিলাসকলক চাকৰি দিছে আৰু ক্ৰিকেটক সমৰ্থন কৰিছে। তালিবানে ক্ৰিকেট পাকিস্তানৰ দৰেই ভাল পায়।" সেয়ে তেওঁৰ মতে এইবাৰৰ তালিবান ৰাজ পূৰ্বৰ দৰে নহয় বৰঞ্চ সকৰাত্মক হে। আফ্ৰিদীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে। বহু সংবাদ মাধ্যমে আফ্ৰিদীৰ দৰে এজন ক্ৰীড়াবিদৰ এনে আচৰণ লজ্জাজনক বুলিও মন্তব্য কৰিছে।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: