உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • world
  • »
  • IND vs ENG: ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল-জাদেজাৰ দৰ্শনীয় অৰ্ধশতক, ভাৰতৰ প্ৰথম ইনিংছত ৯৫ ৰানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি...

  IND vs ENG: ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল-জাদেজাৰ দৰ্শনীয় অৰ্ধশতক, ভাৰতৰ প্ৰথম ইনিংছত ৯৫ ৰানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি...

  IND vs ENG: ইংলেণ্ড(England)ৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে(India) গুৰুত্বপূৰ্ণ ৯৫ ৰানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ইংলেণ্ডৰ ১৮৩ ৰানৰ প্ৰত্য়ুত্তৰত ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ২৭৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰে।

  IND vs ENG: ইংলেণ্ড(England)ৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে(India) গুৰুত্বপূৰ্ণ ৯৫ ৰানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ইংলেণ্ডৰ ১৮৩ ৰানৰ প্ৰত্য়ুত্তৰত ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ২৭৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰে।

  IND vs ENG: ইংলেণ্ড(England)ৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে(India) গুৰুত্বপূৰ্ণ ৯৫ ৰানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ইংলেণ্ডৰ ১৮৩ ৰানৰ প্ৰত্য়ুত্তৰত ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ২৭৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰে।

  • Share this:
  IND vs ENG: ইংলেণ্ড(England)ৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে(India) গুৰুত্বপূৰ্ণ ৯৫ ৰানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ইংলেণ্ডৰ ১৮৩ ৰানৰ প্ৰত্য়ুত্তৰত ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ২৭৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰে।

  ভাৰতৰ হৈ অপেনাৰ কে এল ৰাহুল আৰু অলৰাউণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে। বিপৰীতে ইংলেণ্ডৰ পেচ বলাৰ অলিভাৰ ৰবিনছনে ৫টা আৰু জেমছ এণ্ডাৰছনে ৪ টা উইকেট দখল কৰে।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: