உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • world
  • »
  • ৱৰ্ল্ড কাপঃ ধোনীক ৰানআউট কৰাৰ সময়ত কি ভাবি আছিলে মাৰ্টিন গাপ্টিলে?

  ৱৰ্ল্ড কাপঃ ধোনীক ৰানআউট কৰাৰ সময়ত কি ভাবি আছিলে মাৰ্টিন গাপ্টিলে?

  ICC–এ মেচৰ পিছত ছচিয়েল মিডিয়াত মাৰ্টিন গাপ্টিলৰ এটা ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰিলে। সেই মুহূৰ্তক মনত পেলাই গাপ্টিলে ক’লে।

  ICC–এ মেচৰ পিছত ছচিয়েল মিডিয়াত মাৰ্টিন গাপ্টিলৰ এটা ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰিলে। সেই মুহূৰ্তক মনত পেলাই গাপ্টিলে ক’লে।

  ICC–এ মেচৰ পিছত ছচিয়েল মিডিয়াত মাৰ্টিন গাপ্টিলৰ এটা ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰিলে। সেই মুহূৰ্তক মনত পেলাই গাপ্টিলে ক’লে।

  • Share this:
   ৱৰ্ল্ড কাপত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াৰ ছেমিফাইনেল আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ৰান আউট... এয়া সেইটো মুহূৰ্ত যিয়ে কোটি কোটি ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মন ভাঙি পেলাইছিল। টীম ইণ্ডিয়াৰ জয় হোৱাৰ আশা মনত পুহি ৰখা ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলক মাৰ্টিল গাপ্টিলৰ থ্ৰ’য়ে আঘাত দিয়ে। সেইজনে গাপ্টিল যাৰ বাবে ৱৰ্ল্ড কাপত ভাল চলি থকা নাছিল, কিন্তু এটা থ্ৰ’য়ে ক্ষন্তেকতে জিৰ’ৰ পৰা হিৰ’ কৰিছিল খেলুৱৈগৰাকীক। ধোনীক ৰান আউট কৰাৰ সময়ত তেওঁ কি ভাবি আছিল? প্ৰথমবাৰৰ বাবে গাপ্টিলে সেই মূল্যবান মুহূৰ্ত প্ৰকাশ কৰিছে।

   গাপ্টিলে কি ক’লে?
   ICC–এ মেচৰ পিছত ছচিয়েল মিডিয়াত মাৰ্টিন গাপ্টিলৰ এটা ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰিলে। সেই মুহূৰ্তক মনত পেলাই গাপ্টিলে ক’লে, ‘মই ভাগ্যৱান আছিলো যে ডাইৰেক্ট থ্ৰ’ত ধোনীক মই ৰান আউট কৰিব পাৰিছিলো। মই শীঘ্ৰে বলটো পাব বিচাৰিছিলো, তাৰ পৰা কেৱল মই কেৱল এডাল ষ্টাম্প দেখা পাইছিলো আৰু মই ভাগ্যৱান আছিলো যে সেই কোণৰ পৰা ডাইৰেক্ট থ্ৰ’ত ষ্টাম্প বাগৰি পৰিছিল।’

        
   First published: