உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • technology
  • »
  • WhatsApp New Feature: একে সময়তে চাৰিটা ফোনত হোৱাটছএপ একাউণ্ট খুলিব পাৰি, সেয়াও ইণ্টাৰনেট অবিহনে ...

  WhatsApp New Feature: একে সময়তে চাৰিটা ফোনত হোৱাটছএপ একাউণ্ট খুলিব পাৰি, সেয়াও ইণ্টাৰনেট অবিহনে ...

  WhatsAppএ শেহতীয়াকৈ এণ্ড্ৰইড আৰু আই.ও.এছ. ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মাল্টি-ডিভাইচ সমৰ্থন সুবিধা মুকলি কৰিছে। এই সুবিধাৰ সহায়ত, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ইণ্টাৰনেট সংযোগ অবিহনে একে সময়তে চাৰিটা ডিভাইচ আৰু এটা ফোনত তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।

  WhatsAppএ শেহতীয়াকৈ এণ্ড্ৰইড আৰু আই.ও.এছ. ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মাল্টি-ডিভাইচ সমৰ্থন সুবিধা মুকলি কৰিছে। এই সুবিধাৰ সহায়ত, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ইণ্টাৰনেট সংযোগ অবিহনে একে সময়তে চাৰিটা ডিভাইচ আৰু এটা ফোনত তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।

  WhatsAppএ শেহতীয়াকৈ এণ্ড্ৰইড আৰু আই.ও.এছ. ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মাল্টি-ডিভাইচ সমৰ্থন সুবিধা মুকলি কৰিছে। এই সুবিধাৰ সহায়ত, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ইণ্টাৰনেট সংযোগ অবিহনে একে সময়তে চাৰিটা ডিভাইচ আৰু এটা ফোনত তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।

  • Share this:
  WhatsAppএ শেহতীয়াকৈ এণ্ড্ৰইড আৰু আই.ও.এছ. ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মাল্টি-ডিভাইচ সমৰ্থন সুবিধা মুকলি কৰিছে। এই সুবিধাৰ সহায়ত, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ইণ্টাৰনেট সংযোগ অবিহনে একে সময়তে চাৰিটা ডিভাইচ আৰু এটা ফোনত তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।

  মেটা-মালিকানাধীন তাৎক্ষণিক মেচেজিং প্লেটফৰ্ম হোৱাটছএপে এই সুবিধাটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছে যাৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক ফোনৰ লগতে হোৱাটছএপৰ সৈতে একাধিক ডিভাইচ সংযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ সৈতে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টটো আন এটা ফোনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লিংক কৰিব পাৰে। এই সুবিধাটো এণ্ড্ৰইড ২.২২.১০.১৩ আপডেটৰ বাবে হোৱাটছএপ বিটাত দেখা গৈছে।

  হোৱাটছএপ ফিচাৰ মনিটৰ WABetaInfoৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, মেচেজিং সেৱাই ইয়াৰ মাল্টি-ডিভাইচ সমৰ্থনআন স্মাৰ্টফোন আৰু টেবলেটৰ বাবে উপলব্ধ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে। এই সুবিধাৰ সহায়ত, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে একাধিক ডিভাইচত একেটা হোৱাটছএপ একাউণ্ট পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।

  পৰীক্ষণটো বৰ্তমান চলি আছে।
  এইটো জনা গৈছে যে মাল্টি-ডিভাইচ সুবিধাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণটো এণ্ড্ৰইড 2.22.10.13 আপডেটৰ বাবে হোৱাটছএপ বিটাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰতিবেদনখনত এটা স্ক্ৰীণশ্বট অন্তৰ্ভুক্ত আছে যিয়ে গৌণ ম'বাইল ডিভাইচত হোৱাটছএপ খোলাৰ সময়ত ইণ্টাৰফেচটো দেখুৱায়। স্ক্ৰীণশ্বটটোৱে দেখুৱাইছে যে "ডিভাইচ সহযোগী হিচাপে পঞ্জীয়ন" শাখাটো ওলায়, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে জানিব পাৰে যে এই সুবিধাটো লাইভ হ'লে কেনেদৰে দেখা যাব পাৰে।

  ব্যৱহাৰকাৰীসকলে মেচেজিং সেৱাটো গৌণ ডিভাইচ বা এণ্ড্ৰইড টেবলেটৰ সৈতে লিংক কৰিবলৈ প্ৰাথমিক হোৱাটছএপ ডিভাইচৰ সৈতে কিউআৰ কোড স্কেন কৰিব লাগিব পাৰে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই সুবিধাটোৰ ওপৰত বৰ্তমান কাম চলি আছে।

  হোৱাটছএপৰ নতুন সুবিধা
  যোৱা মাহত, হোৱাটছএপে সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে মাল্টি-ডিভাইচ সমৰ্থন ঘোষণা কৰিছিল। ই এণ্ড্ৰইড আৰু আই.ও.এছ. দুয়োটা ব্যৱহাৰকাৰীক একাধিক ডিভাইচত তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট খুলিবলৈ অনুমতি দিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ ফোনত ইণ্টাৰনেট প্ৰৱেশাধিকাৰ নাথাকিলেও একেলগে এপটোত বাৰ্তা প্ৰেৰণ আৰু প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: